Mäta Puls & EKG

För mätning av hjärtfunktion med wearbels förekommer huvudsakligen två olika tekniker, PPG (fotopletysmografi) och EKG (Elektrokardiografi).PPG är en metod som belyser huden och som mäter ljusreflektioner som orsakas av blodets transport i vävnaden. EKG är en metod med högsta noggrannhet och används ofta i pulsband … Fortsätt läsaMäta Puls & EKG

Syremättnad

Blodets syremättnad, SpO2, är en bra indikator på ditt allmänna välbefinnande. Värdet ger en indikation på hur väl din kropp tar upp syre och hur mycket som transporteras ut till kroppens alla organ. Normalvärde för SpO2 är 95-100% och anger den andel av blodets hemoglobin … Fortsätt läsaSyremättnad