Hälsosamma Wearables

Publicerat

Bärbar teknik, wearables blir allt vanligare och allt mer användbar. Den första stegräknaren introducerades i Japan inför OS 1964, här i Sverige utsågs aktivitetsarmbandet till årets julklapp 2014.

Hälsosamt

Även om inte aktivitetsarmband i sig är hälsosamma så är fysiska aktiviteter desto mer hälsosamma. Omvänt har fysisk inaktivitet en negativt effekt på hälsan. Så mycket så att WHO har placerat det på fjärde plats bland orsaker som orsakar sjukdom och för tidig död.

Listan över positiva effekter av fysisk aktivitet kan göras lång. För ledsjukdomen artros är träning det enda som ger effekt (förutom att byta lederna). Livskvalitén ökar och risken för demens och depression minskar. Demens är ärftligt, men risken att få demens är större av att inte vara fysisk aktiv än att ärva den från föräldrarna. Fysisk aktivitet minskar även risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, stroke och cancer.

Mäta hälsoparametrar

Aktivitetsarmband och sportklockor har syftet att man ska använda dem för att mäta sina aktiviteter och därmed sporra till mer aktivitet och motivation. Typiska funktioner hos aktivitetsklockor är att mäta steg, puls och sömn. Många har idag även mätning av blodtryck och syremättnad. Blodtrycksmätning med samma teknik som mäter pulsen vid handleden (fotopletysmografi) ger referensvärden, man kan använda regelbunden mätning över lång tid för att upptäcka förändringar. Men exaktheten i mätningar är inte så hög att man kan lita på en momentan mätning. Men å andra sidan så varierar blodtrycket över tiden, så en mätning räcker inte ens med en riktig blodtrycksmätare.

Enkel blodtrycksmätning

När man kommer upp i medelåldern bör man, om man inte redan har, börja mäta sitt blodtryck med jämna mellanrum. Har man normalt blodtryck (under 135/75 vid egen mätning i hemmet) så räcker det att testa sig några gånger per år. Men som sagt en mätning är inte tillräckligt för att få en uppfattning om sitt normala blodtryck.

Ju enklare det är att mäta blodtrycket, desto större är sannolikheten att det blir av. En bra hälsoklocka som kan mäta automatiskt hela dygnet kan här vara till viss hjälp.

Blodtrycksmätare

För att mäta blodtryck finns en hel del produkter på marknaden. Den vanligaste modell av blodtrycksmätare är en liten dosa som innehåller själva mätaren och till den kopplar man en slang med en blodtrycksmanschett som man sätter runt överarmen. Många tycker att det är lite svårt att sätta blodtrycksmanschetten korrekt och alternativa modeller för handleden finns.

Men den absolut enklaste modellen är blodtrycksmätare med en armtub som man enkelt bara trär in armen i och sen trycker på startknappen för blodtrycksmätning. Den här typen av mätare som gör mät proceduren betydligt enklare förekommer främst på vårdcentraler och läkarmottagningar.

Vi har tagit fram en blodtrycksmätare med armtub som passar hemma provtagning.

Blodtrycksmätare med armtub är enklaste modellen att använda vid provtagning av blodtrycket hemma. Mer info här >

Wearables och Syremättnad

Texten uppdateras

Dela