Wearables för Hälsa & Träning

Wearables, bärbar teknik, för hälsa och träning blir allt vanligare redskap för att nå ett hälsosammare liv. Aktivitetsband som utvecklats till hälsoband, mäter och spar referensvärden för olika hälsoparametrar till mobilapp. I takt med ett ökat intresse för hälsa och motion, ökar efterfrågan på hjälpmedel för att hålla en stadig kurs.

Två områden som rör vår hälsa är speciellt intressanta för wearables, högt blodtryck, klassad som folksjukdom, drabbar väldigt många, utan att man märker några symptom och sömnapné,  andnings-uppehåll i sömnen. Båda är vanligt förekommande och svåra att upptäcka själv.

Pulsvariabilitet

Pulsvariabilitet, eller HRV, är ett mått på hjärtats förmåga att anpassa sig i det autonoma nervsystemet. HRV/pulsvariabiliteten påverkas av andning, träning, hormonella reaktioner, metabola och kognitiva processer, stress och återhämtning. Du kan mäta din pulsvariabilitet med aktivitetsbandet ID.1 och Hälsoklockan ID.2. Mätningen görs under natten och resultatet tolkas till begriplig information i mobil-appen.

 

| LÄS MER |

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar och drabbar många i vuxen ålder. Så mycket som hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i 60-års åldern lider av högt blodtryck utan att veta om det. Det kallas för den tysta sjukdomen eftersom man inte märker att man har högt blodtryck. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt.

 

| LÄS MER |