Hälsa | Träning | Sömn

Enligt forskning ligger välfärd och livsstil bakom ökningen av kroniska sjukdomar som diabetes, obesitas, cancer och demens. Med stigande ålder drabbas många av högt blodtryck, sömnapné och diabetes typ 2, sjukdomar som är väldigt vanliga, svåra att upptäcka själv, men som vi kan minska risken för genom att leva ett aktivt liv.

 

Teknik runt om oss utvecklas ständigt, blir mer användbar, mer tillgänglig och kanske snudd på oumbärlig. Åtminstone för oss som inspireras av att mäta, registrera och reflektera över förändringar av hälsoparametrar och kroppsdata. Teknikutveckling för medicinskt bruk blir successivt tillgänglig för konsumenter och kan göra viktig skillnad när vi bestämt oss för att ta hand om vår enda kropp.

 

Vårt engagemang är koncentrerat till en hälsosam livsstil. Vi delar med oss av insikter vi skaffar oss i vårt arbete och publicerar inlägg i våra tre bloggar om hälsa, motion och wearables. Vi erbjuder produkter som vi har handplockat från ett ibland oändligt utbud av liknande produkter.

 

 

| Om oss > |

Wearables

Weables används idag i stor utsträckning och av väldigt många människor. Utveckling av nya funktioner och användningsområden pågår hela tiden. Tekniken blir bättre och mer träffsäker i att mäta olika parametrar. 2014 fick stegräknare i form av aktivitetsarmband sitt stora genombrott. Idag ingår puls och sömnmätning som basfunktioner, tillsamman med många andra funktioner.

Blodtryck är en annan parameter som är mycket intressant att kunna mäta dygnet runt, eftersom trycket normalt varierar över tiden. Mätning med blodtrycksmätare ger en ögonblicksbild. Genom att följa tryckets variationer hela dygnet för man en mycket bättre bild.

Med covid-19 pandemin ökade intresset att även mäta blodets syremättnad och kroppstemperatur.

 

 

| Insikter > |

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar och drabbar många i vuxen ålder. Så mycket som hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i 60-års åldern lider av högt blodtryck utan att veta om det. Det kallas för den tysta sjukdomen eftersom man inte märker att man har högt blodtryck. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt.

 

| LÄS MER |

Sömnapné

Sömnapné innebär att man får upprepade, korta andningsuppehåll när man sover. Den vanligaste formen, obstruktiv sömnapé, orsakas av att andningsvägar blockeras, vanligtvis av att tungan faller bakåt i svalget. Ett vanligt samband med apné är snarkning. Smarta klockor med funktion att mäta blodets syremättnad kan upptäcka om halten sjunker under normalvärden och på så sätt ge en varning för tendens till apné och andningsupehåll.

 

| LÄS MER |

Blodsocker

Genom regelbunden mätning kan man hitta förhöjda blodsockernivåer och utveckling av typ-2 diabetes kan förhindras genom förändring av kost och motion.

 

| LÄS MER |

HRV

Pulsvariabilitet, eller HRV, är ett mått på hjärtats förmåga att anpassa sig i det autonoma nervsystemet. HRV/pulsvariabiliteten påverkas av andning, träning, hormonella reaktioner, metabola och kognitiva processer, stress och återhämtning. Du kan mäta din pulsvariabilitet med aktivitetsbandet ID.1 och Hälsoklockan ID.2. Mätningen görs under natten och resultatet tolkas till begriplig information i mobil-appen.

 

| LÄS MER |