Hälsa

Man brukar säga att en god hälsa vilar på en bra balans av hälsosam kost, motion och sömn. Motion och hälsosam kost är två av tre viktiga faktorer för god hälsa. Men den absolut viktigaste är god sömn. Om du verkligen vill ta hand om din hälsa, då är dina sömnvanor det första att ta itu med. En bra idé kan vara en smartklocka som mäter dina sömnvanor.

Sömnen är själva grunden för god hälsa och tar man bort den eller låter den förfalla bara en aning, försvagas effekterna av både träning och kosthållning. Hjärnforskaren och sömnexperten Matthew Walker redogör i boken ”Sömngåtan” samband som vetenskapliga studier visar mellan dödlighet och sömnbrist. ”ju mindre sömn, desto kortare liv. De vanligaste sjukdoms och dödsorsakerna i industrivärlden – fetma, demens, diabetes och cancer – vilka lamslår världens hälsovårdssystem, har alla bevisade orsakssamband med sömnbrist”

God sömn är viktigaste komponenten i livet för att hålla god hälsa
Dela