Syremättnad

Publicerat

Blodets syremättnad, SpO2, är en bra indikator på ditt allmänna välbefinnande. Värdet ger en indikation på hur väl din kropp tar upp syre och hur mycket som transporteras ut till kroppens alla organ.

Normalvärde för SpO2 är 95-100% och anger den andel av blodets hemoglobin som har full last av syreatomer. Hemoglobin är ett protein som ger blodet dess röda färg och som behövs för att transportera syre till alla organ och för att transportera bort slaggprodukten som koldioxid.

Dold Syrenbrist

Ganska tidigt in i Covid-19 pandemin upptäckte man patienter som drabbats av dold syrebrist. Man uppmätte nivåer på blodets syremättnad som var direkt farliga men patienterna visade inga tecken på syrebrist.

Läs mer här:>

Dela