Guide för kroppsanalys

Korrekt mätresultat

Det är viktigt att känna till att olika faktorer påverkar resultatet för en mätning med bioimpedans och därmed påverkar den kroppsanalys man får. Man bör sträva efter likvärdiga förutsättningar när man gör sina mätningar för att få jämförbara, relevanta och korrekta värden. Nedanstående information som beskriver olika faktorers effekt på kroppsanalys med bioimpedansvåg är huvudsakligen baserad på forskningsresultat av Kushner et al (Kushner RF, Clinical charasteristics influencing biometrical impedans analysis measurements, 1996) .

Bioimpedansvåg

Bioimpedansvågar använder tekniken BIA (Biolectrical Impedance Analysis) för att analysera kroppen. De mäter kroppens elektriska impedans för att med hjälp av den göra sin analys. Utgångspunkten för tekniken är att betrakta kroppen som en kondensator i en sluten krets med växelspänning. För denna slutna krets mäter vågen elektriskt motstånd och impedans.

Charder U310 bioimpedans kroppsvåg, mäter kroppens olika segment, armar ben, bål och ger detaljerad information om muskelmassa och kroppsfett. Läs mer om Charder U310 här >

Tillverkare av bioimpedansvågar utvecklar algoritmer som baseras på en kombination av befolkningsdata, företagets egna insamlade data och som matas med uppgift om kön, ålder, längd, vikt och impedans. Med resultatet av mätningar beräknas hur mycket fett, muskelmassa, benmassa och vatten kroppen består av.

För kroppsanalys finns inget exakt svar motsvarande det som finns för vikt och längd. Här refererar man istället till vad man kallar ”golden standards” vilket är metoder som anses ge mest korrekt resultat för att analysera kroppens sammansättning. En sådan gyllene mätmetod är tex DXA (Dual-Energy X-ray Absorptriometry), och en bra kroppsanalysvåg har en algoritm som verifierats ge resultat som överensstämmer väl med mätningar gjorda med den.

När du gör dina kroppsanalyser med till exempel bioimpedansvågen Charder U310 är det viktigt att tänka på några grundläggande faktorer som kan påverka resultatet

Att tänka på vid mätning

1. Att inte träna eller utför ansträngande sysslor innan mätning

Fysisk ansträngning och träning kan orsaka temporär förändring i mätning av kroppssammansättning. Eftersom BIA mäter impedansen i kroppen får aktiviteter som kan förändra impedansen betydelse för resultatet. Svettning, uttorkning, förändring i blodcirkulationen är faktorer som kan påverka impedansen. När man tränar koncentreras blod till delar av kroppen man tränat och blir kvar i 1 till 2 dagar. Om man tränat styrketräning med vikter kan man känna muskelvärk och uppsvällda muskler upp till 2 dagar efter träningen. Blodet som strömmar till musklerna jobbar för att rensa bort mjölksyra och att reparera muskelceller. Blod innehåller vatten och mer blod till musklerna innebär mer vatten i musklerna. Vattnet ändrar impedansen i kroppen.

Dricker man vatten under träningen så hamnar det i magen och det tar ett tag innan det tagits upp i blodet. Magen mäts för visceralt fett och underhudsfett. Det viscerala fettet är inne i buken och runt organen. Så i princip så tolkas den mängd vatten man druckit som fett och ökar därmed den totala kroppsfettprocenten.

2. Undvik att äta och dricka innan mätning

Intagande av mat och dryck påverkar både vikt och kroppens impedans och påverkar därmed resultatet av en mätning för kroppsanalys. Förändringar som uppstår av mat och dryck håller normalt i sig i 2-5 timmar. Den bästa tidpunkten att mäta för kroppsanalys är efter fasta, tex innan frukost. (R Gallagher, M & Walker, Karen & O’Dea, K. The influence of a breakfast meal on the assessment of body compositionusing bioelectrical impedance. European journal of clinic nutrition. 52. 94-7.)

Undvik att äta och dricka innan mätning

3. Undvik att duscha eller bada innan mätning

Varm dusch och varmt bad värmer kroppen och sätter igång svettning som kan temporärt ändra resultatet för en mätning med en kroppsanalysvåg. Noggrannheten för en analys med bioimpedansvåg är starkt beroende av tolkningen av det uppmätta impedansvärdena och det påverkas kraftigt av kroppens nivåer av hydrering.

4. Mät vid normal temperaur (idealiskt vid 24-28ºC)

Extrema temperaturer, både kallt och varmt, kan resultera i fysiska förändringar. Exempelvis kan svettning som uppstår vid hög värme öka impedansen vid mätning, vilket kan orsaka högre beräkning för kroppsfett. Bästa nivå för omgivningstemperatur för att få bra noggrannhet vid mätning ligger mellan 24° och 28° C.

5. Ta av skor och strumpor

Det här rådet kanske är en självklarhet, men man ska ta av strumpor och skor vid mätning. Skor och strumpor försämrar eller omöjliggör ordentlig kontakt mellan fötterna och vågens elektroder och gör att värdet blir fel eller inget alls. För att inte få för högt värde på vikten bör man ha så lite kläder som möjligt på sig vid mätning.

6. Undvik fysisk kontakt

Eftersom bioimpedansvågen mäter det elektriska motståndet när spänningen går genom mätpersonens kropp, ska man undvika fysisk kontakt med annan person. Om man har kontakt kan mät spänningen föras över till den personen via kontaktstället, vilket orsakar felaktighet i mätresultatet.

7. Mät längd korrekt

Mät kroppslängd korrekt och ange den i applikationen för kroppsanalysen. Felaktig längd för konsekvenser för resultat av resultatet.

8. Gör mätning på morgonen

Bästa tidpunkten för en mätning av kroppens sammansättning är efter fasta, tex direkt på morgonen innan frukost

Som grundregel bör mätning med kroppsanalysvåg göras på morgonen för att minimera påverkan från aktiviteter under dagen. Både mat, dryck och fysiska aktiviteter påverkar mätresultatet. För bra jämförelse och uppföljning av sina kroppsanalyser, bör man göra mätningar vid så likartade förutsättningar som möjligt.

Dela