Mäta Puls & EKG

Publicerat

För mätning av hjärtfunktion med wearbels förekommer huvudsakligen två olika tekniker, PPG (fotopletysmografi) och EKG (Elektrokardiografi).
PPG är en metod som belyser huden och som mäter ljusreflektioner som orsakas av blodets transport i vävnaden.

EKG är en metod med högsta noggrannhet och används ofta i pulsband för bröst som används vid intensiv träning och hög ansträngning. När man mäter puls med EKG behöver man två kontaktpunkter för att mäta den elektriska aktiviteten i kroppen. För klockor har man vanligtvis en elektrod på klockans undersida som ger kontakt med huden på ena handleden. Den andra kontakten sitter vanligtvis på klockans sida och med den andra handens finger på den kontakten får man en sluten krets som kan mäta elektriska impulser

| LÄS MER | >

Dela