Koll på kroppsvatten

Publicerat

Man brukar säga att människokroppen består mestadels av vatten. Med det givet, så är det också klart att kroppsvatten är en av nyckelkomponenterna i en kroppsanalys. Vad menas med kroppsvatten och vad är normala nivåer för kroppsvatten? Vad betyder det att vara uttorkad och vilka är de vanliga tecknen på det?

Kroppsvatten

I överlevnads scenario talar man om ”3-regeln”, man kan överleva tre veckor utan mat, tre dagar utan vatten, 3 timmar utan skydd i hårt väder och 3 minuter utan luft. Påståendet ger belägg för att kroppsvatten är avgörande för kroppsfunktioner och hydrering är nödvändig för korrekt organfunktion, temperaturreglering, blodcirkulation och allmän hälsa.

Normalnivåer

Den normala nivån för kroppsvatten varierar med ålder och kön. Andelen kroppsvatten är högre för bebisar (~75%) men sjunker i takt med att vi växer upp till att ligga ganska stabilt i vuxen ålder. Generellt sett har män en tendens att ha lite högre andel kroppsvatten (50  – 65 %) jämfört med kvinnor (45 – 60 %). Värt att notera är att andelen kroppsvatten kan ändra sig signifikant under kvinnors graviditet.

I kroppsanalys är det intressant att notera att kroppsvatten korrelerar starkt med muskelmassa. En studie som publicerats i Journal of Nutrition, Health & Aging, 2019, bekräftar att korrelationen mellan vatten och muskelmassa är 0.89 och att kroppsvattennivån har en positiv korrelation till Barthel index (anger förmåga att utföra vardagssysslor) och gånghastighet för både män och kvinnor.

Anledningen är att muskler innehåller relativt hög andel vatten, medan fettmassa innehåller relativt låg andel vatten. Detta förhållande är en nyckelprincip för kroppsanalys med BIA teknik (Bioelectrical Impedance Analyse), exempelvis Charder U310.

En person med högre andel kroppsfett tenderar att ha lägre andel kroppsvatten jämfört med en person med lägre andel kroppsfett. Till exempel så har en person med 40% kroppsfett lägre andel kroppsvatten än en person med 20% kroppsfett.

Råd angående hur mycket man bör dricka per dag varierar en hel del. Traditionella råd om X antal liter per dag kan ibland utmanas av rådet ”drick när du känner dig törstig”. Ett annat råd är att om urinen ser ut som kaffe, bör du dricka mer vatten. Urinen ska vara klar och ljus i färgen, ju mörkare den är desto tydligare tecken på uttorkning.

Vad innebär uttorkning

I allmän bemärkelse innebär uttorkning att man inte har tillräcklig andel kroppsvatten. Uttorkning orsakas av att man dricker för lite vätska, eller att man tappar mer vätska än man tillför. Fysisk aktivitet, speciellt vid hög temperatur, dieter, sjukdom som feber, kräkningar eller diarré kan orsaka uttorkning om inte vätska fylls på tillräckligt. Olika fysiska symptom kan uppstå när kroppen blir uttorkad och inte längre fungerar normalt, exempelvis mörkt gul urin, törst, huvudvärk, trötthet, muskelkramp, mm.

I de flesta fall är det enklaste sättet att bota uttorkning genom att dricka vätska i tillräckliga mängder.

Finns det risk för överhydrering

Generellt sett är kroppen bra på självreglering av vattenmängd och det är svårt att orsaka överhydrering genom att dricka för mycket vatten. Det uppstår ett naturligt behov av att göra sig av med överskottsvatten i kroppen för att återställa en balans.

Men det är möjligt för kroppen att samla på sig för mycket vatten, eller att inte kunna göra sig av med det i den utsträckning som den normalt gör. Denna mängd överskottsvatten kallas vattenvikt. Olika sjukdomar som orsakas av problem med njurar och hjärt-/kärlsystem kan orsaka överdriven vattenvikt.

För allmänt friska personer behöver inte tillfälligt överdriven vattenvikt nödvändigtvis vara tecken på sjukdom. Exempelvis överdrivet intag av salt kan göra att kroppen binder mer vätska.

Varför är det viktigt att uppskatta mängden kroppsvatten?

Du behöver inte en kroppsanalys för att veta om du är törstig, det märker du ändå. Men att känna till mängden kroppsvatten är en nyckel till att spåra vad som orsakar viktförändring.

Till exempel om man startar en diet med begränsat kaloriintag, då är det vanligtvis vattenvikten som först minskar, innan kroppen har lyckats bränna kroppsfett så pass att det påverkar vikten.

När vikten minskar ger kroppsanalysen svar på om det enbart beror på kroppsvatten eller om även kroppsfettet minskat.

Dela