Segmentsuppdelad kroppsanalys

Publicerat

Du har tränat hårt och följt din diet till punkt och prickar och belåtet konstaterar du när du kliver upp på badrumsvågen att du tappat de flesta av de överflödiga kilona. Du har även med tillfredsställelse tagit emot komplimanger från vänner och bekanta som säger att du ser pigg och slank ut.

Du konstaterar att sex månades kostplan och 3 gånger i veckan med HIIT träning har tjänat dig väl i syftet att komma i form. Men, så kommer kallduschen när du den här veckan ställer dig på vågen och konstaterat att siffrorna visar en ökning, och dessutom är magen uppsvälld! Du känner dig småstressad. Känns det igen?

Oavsett om du är en professionell atlet som tränar för kommande säsong eller fitness entusiast som jobbar på det egna välbefinnandet, så är en grundlig kroppsanalys förutsättningen för att följa din utveckling och att nå dina mål. Den ger dig bättre förståelse för hur din kropp är uppbyggd av muskler, fett, vatten och ben och kan ställa det i relation till dina aktiviteter. Du kan lära dig vad som fungera för att bygga muskler, bränna fett eller bådadera.

Vad segmentsuppdelad analys innebär

Kroppsanalys är en metod att beskriva vad kroppsvikten består av uppdelat på fett, muskler, vatten, ben, etc. Muskler kan delas in i tre olika kategorier. Skelettmuskler är de muskler vi med träning kan bygga upp på gymmet. Utöver dessa finns även hjärtmuskulatur och glatta muskler (tarmar).

I traditionell kroppsanalys med bioimpedans har man analyserat kroppen som helhet. Mätning ger ett värde för hela kroppens impedans med vilket man räknar ut kroppssammansättningen för kroppen som helhet.

Men olika segment på kroppen har olika volymer och att bara mäta impedansen för hela kroppen ger en skev bild. Se dig omkring i samhället eller på gymmet för den delen, du ser många olika kroppsformer. De flesta av oss är inte perfekta, vi är kanske kraftigare på kroppens underdel eller överdel jämfört med kroppen som helhet.  En segmentsuppdelad analys ger bättre insikter av kroppens sammansättning.

Charder U310

Charder U310 mäter impedans för 5 olika kroppssegment, höger, vänster arm och höger, vänster ben samt bålen. Vem som helst kan teoretiskt sett vara över- eller underutvecklad för något av de fem segmenten.  Med en segmentsuppdelad kroppsanalys kommer du att kunna identifiera det och åtgärda det.

Den segmentsuppdelade fettanalysen från Charder U310 är ganska okomplicerad, den visar hur mycket fettmassa som finns på respektive armar och ben samt bål. Inledningsvis anges fettprocent för kroppen som helhet och jämförelse med tidigare mätningar och en skala för vad som anses normalnivåer. Värt att hålla koll på är nivån på Visceralt fett, bukfett, där 1-10 är normalnivå och över det är då det börjar bli ohälsosamt. Bukfettet är mer metabolt aktivt än underhudsfett och bidrar till en ökad risk för tex hjärtkärlsjukdomar.

Den segmenterade muskelanalysen visar på samma sätt muskelmassa uppdelat på armar, ben och bål. Notera staplarna över segmentillustrationen som visar nivån skellett muskelmassa (SMM) för de senaste 7 mätningarna.

Den uppdelade muskelmassan som anges för varje kroppssegment avser ”Lean Body Mass” (LBM), det värde som finns ovanför staplarna för SMM, men exklusive huvudet. Huvudet är inte med i segmentanalysen.

LBM avser all fettfrimassa i kroppen, exklusive benmassan.

Den segmenterade muskelanalysen ger alltså en bra bild på hur proportionerligt muskler fördelar sig på höger respektive vänster sida, men notera alltså att viktbeloppen är för LBM. När vi tränar och bygger muskler så får det genomslag i kroppens Lean Body Mass, den fettfria kroppsmassan, vilket kommer att visa sig i den segmenterade muskelanalysen. Men man ska hålla i minnet att i LBM ingår även kroppsvatten, vilket kan variera och på samma sätt påverka resultatet.

I kroppsanalysen från Charder U310 hittar du även information om hur stor del av kroppsvikten i procent som består av vatten. Den segmenterade muskelanalysen kan därför även ge indikationer på skador eller sjukdomstillstånd.

Den segmentsindelade kroppsanalysen kan visa om du har tappat/ökat muskel respektive fettmassa proportionerligt. Muskler kan man bygga specifikt för olika kroppsdelar, du kan till exempel bygga mer benmuskler genom att träna benen mer. Men fett går inte att reducera punktvis, man kan inte göra något för att koncentrera fettminskning till magen, man kan bara skapa en generell nergång för fettmassan. Hur den fördelar sig på kroppen beror på anlag.

Metoder för kroppsanalys

Kroppsanalys kan göras med olika metoder, de man vanligtvis använder är; fett calipers, hydrostatisk vägning, DEXA och BIA. För segmenterad kroppsanalys är det DEXA eller BIA, dvs bioimpedans analys, som gäller.

Charder U310 är en DSM-BIA kroppsanalysvåg. DSM står för Direct Segmental Multifrequenzy och innebär att vågen använder två frekvenser för spänning och att den mäter kroppen i fem olika segment, vänster, höger arm, vänster, höger ben och bålen. Vart och ett av dessa segment analyseras separat och utifrån det skapas en rapport för hela kroppen.

Bioimpedansvågar finns i stor variation beträffande pris, kvalitet och noggrannhet. Observera att inte alla bioimpedansenheter mäter impedansen i hela kroppen. Det finns exempelvis vågar som bara mäter impedansen i benen och uppskattar resten av kroppen och på motsvarande sätt enheter som bara mäter armarna och därefter gissar resten av kroppen.

Billiga bioimpedansvågar lägger ofta liten vikt i att analysera impedansen och förlitar sig mer på tabeller för vikt och längd för att uppskatta kroppsfettprocenten. Men en bra kvalitets enhet för bioimpedans mätningar använder mätningar av impedansen för hela kroppen uppdelat på segment för att göra en riktig kroppsanalys.

Charder använder DSM-BIA, Direct Segmental Multifrequency Bioelectrical Analysis, för att mäta impedansen i hela kroppen och i fem olika kroppssegment, armar, ben och bål.

Impedansmätningen av alla fem segment är viktig för att kunna ge en bra kroppsanalys, men den viktigaste mätningen är för bålen. Bålen innehåller de inre organen och deras metaboliska funktion skiljer dem från andra delar av kroppen. Impedansen i bålen är lägre an den i armar och ben, så det är viktigt att kunna mäta den noggrant.

Vem har användning av segmentsuppdelad kroppsanalys

En segmentuppdelad kroppsanalys ar intressant för alla som vill mäta och följa utvecklingen för sin kropps sammansättning av muskler och fett. Men för vissa grupper är den extra betydelsefull.

1. Personer som rehabiliterar eller återuppbygger del av kroppen

Det kan röra sig om atleter eller patienter som varit med om någon olycka eller haft sjukdom. Man har tappat styrka i delar av kroppen och behöver bygga upp den igen. Med en segmenterad kroppsanalys kan man följa utvecklingen och individanpassa behandlings- och träningsprogram. Det finns fallstudier där man med hjälp av segmenterad kroppsanalys har förbättrat behandlingsresultat nämnvärt.

2. Atleter som vill bedöma effekten av träningsprogram

De påstås att artister i Cirque du Soleil använder sig av segmentsuppdela kroppsanalys för att upptäcka obalanser i kroppen och utforma träningsprogram för att åtgärda det. DSM-BIA hjälper skadade atleter att snabbare återbygga delar av kroppen som drabbats av skada.

3. Stillasittande vuxna vill följa utveckling av aktiviteter

Det är ganska vanligt idag med obalanser mellan över och underkropp bland alla vuxna med stillasittande vanor och arbete. Det finns ohälsosamma viktobalanser som ökar risk för sjukdom och skador. En segmentsuppdelad kroppsanalys är en bra metod att följa utveckling för dieter och träningsprogram.

4. Skinny fat

”Skinny fat” är ett begrepp som används för personer med normalvikt men väldigt lite muskelmassa. Medicinskt begrepp är sarkopenisk fetma och är vanligare hos äldre som tappar muskelmassa. Det är förknippat med högre risk för fysisk funktionsnedsättning, sjukhusvistelse, metabolt syndrom, kardiovaskulära störningar och dödlighet. En DSM-BIA analys visar om kroppsfettprocenten är hög i relation med muskelmassa.

Dela