Hur noggrann är kroppsanalysen

Tillverkare av ”seriösa” produkter för kroppsanalys strävar efter att produkterna ska ge korrekt analys i alla mätningar. Men som alltid när det gäller mätutrustning så är det skillnader i prestanda mellan olika produkter av den enkla anledningen att det kostar mer att tillverka en produkt som ger stabilt och kontinuerligt rätt mätresultat och korrekt analys.

Definition av noggranhet

När det gäller vikten som en kroppsanalysvåg mäter, så är det relativt enkelt att förstå noggrannhet, eftersom det finns ett exakt värde för vikt definierat. Man kan jämföra vågens resultat med en verklig standard vikt. Om en person som väger 100Kg ”verklig vikt” väger sig på en våg med ± 1% noggrannhet, kan vi förvänta oss att vågen visar vikten inom 99-101kg, varje gång (så länge den verkliga vikten inte ändrar sig).

Om den noggrannheten är tillräckligt bra beror på i vilket sammanhang vågen används. I hemmet duger det säkert, men i medicinska sammanhang om den används för att kalkylera dosering av medicin kanske inte. Speciellt om man ska beräkna mängd narkos vill man ha en medicinskt certifierad våg med högre noggrannhet, stabilitet och pålitlighet. Speciellt för bebisar där bara ett litet fel kan ge katastrofala följder.

Kroppsanalys och noggrannhet

Kroppsanalys med bioimpedansvåg, eller annan metod, är lite mer komplext än att mäta vikten. Utöver vikt och bioimpedans som den mäter, används parametrar som längd, kön och ålder tillsammans med befolkningsdata och insamlade referensvärden från egen forskning (förutsatt att det är en tillverkare som ägnar sig åt det).

Bioimpedansen är det elektriska motståndet i kroppen som mäts genom att en mycket svag spänning skickas genom kroppen. Men som sagts, precisionen för mätning varierar i alla mätinstrument, även för mätning av impedans. Ett typiskt mål för en bioimpedansvåg är att mäta impedans med en noggrannhet på ± 1-2%

Men även om bioimpedansvågen mäter impedansen 100% korrekt, så kan kroppsanalysen visa skillnader under en och samma dag. Forskning visar tecken på att impedansen varierar naturligt över dagens timmar beroende på aktivitet, hållning och andra faktorer. Speciellt för armar och ben varierar impedansen, variationen för mätning av hela kroppen är mindre, men det är fortfarande en variation i resultaten. Det är mer oroväckande om mätningar ger identiska resultat än om det visar variation.

Utmaningen för tillverkare av bioimpedansvågar är därmed att minimera påverkan av temporär förändring i impedansen och visa ”verklig” förändring som orsakas av förändring i kroppssammansättningen.

Jag har köpt en billig kroppsanalysvåg och resultaten för kroppsfett är nästan identiska vid varje mätning. Betyder det att den har noggrannhet i klass med professionella analysvågar?

Det är inte troligt att så är fallet. Det stämmer att en professionell medicinskt klassad kroppsanalysvåg kan ge mer korrekta värden och bättre kontinuitet i noggrannheten än en konsumentprodukt. Men det är inte ovanligt att en billig kroppsvåg använder huvudsakligen längd/vikt för att kalkylera resultatet och bioimpedansen är bara en ytterst liten del i dess algoritm. Det innebär att så länge vikten är konstant, kommer även de andra värdena att vara konstanta, vilket innebär att vågen har begränsade möjligheter att upptäcka verklig förändring av kroppens sammansättning.

Så här ökar du noggrannheten

Även om det är naturligt att impedansen i kroppen varierar, så finns det saker som du som användare kan tänka på för att förbättra noggrannheten i mätningar. Genom att beakta vetenskapliga rön för hur bioimpedans fungerar, kan du göra bättre analyser. Följande råd är tillämpliga på alla bioimpedans produkter, oavsett tillverkare.

  • Mät inte direkt efter träning
  • Mät inte direkt efter att du intagit mat/dryck
  • Mät i vanlig rumstemperatur
  • Ta av dig strumpor, skor och så mycket kläder du känner dig bekväm med (kläder ger extra vikt)
  • Ange korrekt längd
  • Mät vid samma tidpunkt på dagen för så liknande förutsättningar som möjligt (ex. på morgon efter toalettbesök, före frukost och dryck)

Se även följande artikel om ”Guide för kroppsanalys” >

Charder U310 vs. proffessionell Analysvåg

För att få en uppfattning om hur bra en bioimpedansvåg är så får man jämföra den med någon av de ”gyllene standard” som finns för kroppsanalys. Det finns ingen metod som kan ge 100% korrekta analyser av fördelning mellan kroppsfett och muskelmassa. Det enda sättet att veta exakt är att obducera kroppen. Men man har utvecklat metoder som ger bra korrelation till verkligheten. En ”gyllene standard” för kroppsanalys är DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry). Medicinskt klassade, professionella analysvågar, brukar certifieras för hur väl deras resultat överensstämmer med DEXA mätning.

U310 är en högkvalitetsprodukt med resultat nära professionella kroppsanalysvågar. Nedanstående diagram visar väl mätningar med U310 överensstämmer med en av Charders professionella kroppsanalysvågar MA801. Korrelationen 0.96 anses vara mycket bra överensstämmelse.

Dela