Syremättnad

Blodets syremättnad, SpO2, är en bra indikator på ditt allmänna välbefinnande. Värdet ger en indikation på hur väl din kropp tar upp syre och hur mycket som transporteras ut till kroppens alla organ. Normalvärde för SpO2 är 95-100% och anger den andel av blodets hemoglobin … Fortsätt läsaSyremättnad