Sov gott

God sömn är viktigt för hälsan. Ju mindre vi sover desto kortare lever vi, enligt artikelserie publicerad i SvD, baserad på boken Sömngåtan av proffesor Matthew Walker. Sömnbrist påverkar hälsan negativt, det ökar risken för hjärt och kärlsjukdomar och försämrar imunförsvaret. Håll koll på sömnen med ett aktivitetsarmband.

Sömnbrist förkortar livet

Att sova för lite gör oss självklart trötta, men det har en hel del andra mer allvarliga konsekvenser. Risken för hjärt och kärlsjukdomar ökar, imunförsvaret försämras. och vikten ökar.

Man kan inte veta i vilken riktning man ska röra sig om man inte vet var man står, så ett första steg mot bättre sömnvanor kan vara att skaffa sig möjligheten att mäta automatiskt, tex med ett bra aktivitetsband.

Sömnanalys med V19 aktivitetsband

Ha armbandet på dig när du sover så får du en bra sömnmätning automatiskt.

Armbandet registrerar automatiskt när du somnar, hur mycket djupsömn, REM sömn och lättsömn du har under natten. Den mäter också hur lätt du somnar om efter störd nattsömn och hur lång tid det tar att gå ner i djupsömn.

 

Utöver den här detaljerade informationen om dina sömncykler, får du även en OSAHS-analys. OSAHS står för Ostructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrom och handlar om olika grad av blockering av andningsvägar under sömn. Apnea är fullt blockerade andniningsvägar under sömn och en period av Hypopne innebär en 10 sekunds period när andningen är reducerad med 50 procent eller mer.

Både hypopnea och apnea är allvarliga sjukdomstillstånd som man bör söka hjälp med hos vården.

Apnea.

Bandet registrerar antalet tillstånd av Apnea, dvs fullständig blockering av andningsvägar under sömn. Har man problem med sömnapné bör man vända sig till vården och kanske göra en sömnstudie. Vid en sömnstudie får man ett apné-hypopnéindex, AHI. Värdet anger hur många apnéer och hypopnéer som inträffat per timme under studien. Syftet är att fastsälla om man lider av sömnapné och i så fall hur allvarlig sjukdomen är. Normalfriska har AHI mindre än 5, ett värde mellan 5 och 15 innebär mild sömnapné, 15-30 medelsvår och över 30 svår sömnapné. Referensvärde för bandets mätning är ett värde mindre mindre än 7. Bandets mätning kan fylla funktion som en tidig varning för tillståndet och om du får värden nära gränsen bör du vända dig till vården för undersökning.

Cardic load.

Cardic load är ett mått på blodflöde, refererar till Perfusion Index, som mäts med oximeter. Det är ett mått på hur stark pulsen är. PI är ett numeriskt värde och erhålls genom att mäta hur mycket det infraröda ljuset reflekteras i pulssensorn. Ett normalvärde för cardic load ligger mellan 20 och 40.

SpO2.

Värdet för SpO2 anger andelen syresatt hemaglobin jämfört med den totala mängden hemaglobin i blodet. Varje hemaglobin molekyl kan bära på 4 syreatomer och SpO2 värdet anger hur stor andel som har full last av syre. Normalvärde ligger mellan 95-100%. Om värdet skulle understiga 90% anses det indikera hypoxemia, syrebrist. och under 80% kan det äventyra organens funktion.

Respiratoy Rate.

Andningsfrekvens eller respiratorisk frekvens är antalet andetag per minut. Referensvärde för andningsfrekvens är 18-26

Sleep Activity Amplitude.

Sleep Activity Amplitude är ett mått på hur mycket man rör sig omedvetet under sömnen. Mycket rörelse är tecken på sämre sömnkvalitet.

Mät & Analysera

Det är relativt enkelt att hålla koll på sin sömn, det finns en hel del appar som med hjälp av funktioner i mobiltelefonen mäter och analyserar din sömn. Viktigt att tänka på att appar som körs i mobiltelefonen förbrukar batteri vilket innebär att man måste ha mobilen på laddning under tiden. Dessutom larmar experter om för mycket skärmtid är ett nutidsproblem som påverkar oss negativt. Ett förslag som presenterades av läkaren och författaren Anders Hansson i SVT programmet "Din Hjärna" är att ha mobilfria rum, exempelvis sovrummet.

Även om appar för mobil , likväl som de flesta aktivitetsarmbanden inte har full precision, kan de fungera för att ge referensvärden. De flesta appar har ungefär samma funktioner, armbanden skiljer sig en del i vad de ger för information och hur väl de mäter.

Hypoxia time.

Hypoxia är en medicinsk term som betyder att kroppens vävnad lider brist på syre. Referensvärde mindre än 20 s/min.

Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4
Läs mer om V19 aktivitetsband 4