ID.1 | Hälsa

aktivitetsband

Samlar in och spar värden för hälsoparametrar;

- Puls, Blodtryck, Syremättnad,

Mäter sömn

- Djup-, Lätt- och REM(dröm)sömn

Mäter pulsvariabilitet (HRV) på natten

Mäter EKG

Stegräknare, klocka

Meddelande, larmfunktiom, mm.

Läs mer >

ID.2 | Hälsa

aktivitetsklocka

Samlar in och spar värden för hälsoparametrar;

- Puls, Blodtryck, Syremättnad,

Mäter sömn

- Djup-, Lätt- och REM(dröm)sömn

 

Mäter pulsvariabilitet (HRV) på natten

Mäter EKG

Stegräknare, klocka

Meddelande, larmfunktiom, mm.

Läs mer >