Smart armband

Aktiv Hälsa

Har du koll på blodtrycket? Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar och drabbar många i vuxen ålder. Så mycket som hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i 60-års åldern lider av högt blodtryck utan att veta om det. Det kallas för den tysta sjukdomen eftersom man inte märker att man har högt blodtryck. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt.

 

Att regelbundet kontrollera sitt blodtryck är därför en god idé. Man kan göra det enkelt och ju enklare desto större sannolikhet att man över tid klarar att sköta det regelbundet.

Här kan du läsa om högt blodtryck och hjälpmedel för att regelbundet kontrollera blodtrycket.

När kollade du ditt blodtryck senast?

För att kolla sitt blodtryck kan man vända sig till en vårdinrättning eller ett apotek. Men det bästa är om man själv har möjlighet att regelbundet och frekvent mäta sitt blodtryck. En egen blodtrycksmätare hemma gör det lätt att mäta själv. Med något av våra aktivitetsarmband som har blodtrycksmätare kan du låta bandet mäta blodtrycket automatiskt. Du får då mätvärden samlade i en mobil-app om du kopplar armbandet till en smart mobil. När du vänder dig till vården, oavsett anledning, brukar man rutinmässigt kontrollera blodtryck. Det är inte alltid som mätresultaten följs upp. Många gånger konstaterar man högt blodtryck för sent, när en person kommer i kontakt med akutsjukvård efter att ha utvecklat någon följdsjukdom. Har man vid något eller några tillfällen fått höra att blodtrycket är högt, bör man ha en egen blodtrycksmätare hemma och föra dagbok, eller spara mätvärden i mobilapp. Om man känner till att man har högt blodtryck går det relativt enkelt att få ner det på en normal nivå.

 

Vårt alternativ med ett smart armband som kan mäta blodtrycket automatiskt erbjuder en enkel lösning på grundläggande översiktskoll. Armbandet ger dig dessutom möjlighet att mäta dina aktiviteter som tex promenader, joggingturer etc. Viktiga aktiviteter för att hålla dig vid god hälsa. Ett smart aktivitetsarmband som mäter automatiskt, spar resultaten och för över dem  till en mobilapp. Glöm krångel och besvär med blodtrycksmanschett, slangar, och klumpig blodtrycksmätare. Och du får automatisk en dagbok över blodtryck och andra parametrar.

 

Låt ett smart armband hålla koll på blodtrycket

Det är enkelt att få en uppfattning om sin hälsan med det här aktivitetsarmbandet. Bandet kan mäta blodtryck utan att du behöver sätta en blodtrycksmanschett på armen. Du bär det bekvämt dygnet runt på handleden och kan närhelst du känner för det testa hjärtats aktivitet, puls, blodtryck, mm.

 

Ett smart aktivitetsarmband med hälsofunktioner är ett bra hjälpmedel för att skaffa sig en hälsosam livsstil. Genom att hålla koll på faktorer som påverkar din hälsa kan du förebygga. Vi vet att övervikt, stress, fel matvanor, rökning och för hög konsumtion av alkohol och för lite fysisk aktivitet är bakomliggande faktorer för högt blodtryck. Det här bandet registrerar dina aktiviteter och sömn och kan mäta och föra dagbok över dina värden för blodtryck, puls, andningsfrekvens och syresättning av blodet.

 

Q-serie Hälsoband 4

Ett hälso- & aktivitetsarmband med stor och tydlig färgskärm visar som en klocka tid och datum i öppningskärmen. Bläddra fram till den information du vill se, antal steg, sträcka, kalorier, puls, blodtryck, mm. Det här armband är bra för dig som vill ha koll på dina vitalparametrar; puls, blodtryck, andningsfrekvens och blodets syremättnad. Du kan starta respektive mätning genom att bläddra fram till motsvarande skärm på armbandet, mätningen startar därefter automatiskt eller starta olika mätningar via appen. Mätningen ger inom några sekunder ett aktuellt värde.

| LÄS MER | shop.digilive.se

 

Hjärtat måste jobba hårdare

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna i Sverige. Nästan hälften i åldersgruppen 65-85 år har högt blodtryck och mer än var fjärde vuxen beräknas drabbas av högt blodtryck.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg och anges i två tal tex 120/75, det första talet är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Det andra kallas undertryckt och är när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Den allmänt vedertagna gränsen för normalt blodtryck i Sverige är 140 mmHg för övertrycket och 90 mmHg för undertrycket. Ligger man över det har man högt blodtryck.

 

Omkring 95% av alla fall av högt blodtryck är så kallad "primär hypertoni" vilket innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket. Primär hypotoni smyger sig på en och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid.

Högt blodtryck orsakas av ärftliga anlag och av livsstilsfaktorer som matvanor, alkoholkonsumtion, stress, högt saltintag och övervikt. Det är vanligt att blodtrycket ökar med åldern. Den vanligaste typen av högt blodtryck är att övertrycket ligger över 140 mmHg, men undertrycket normal, under 90 mmHg.

 

Vid högt blodtryck pumpas blodet i för hög fart vilket nöter på kärlen i kurvorna. Den viktiga insidan av blodkärlen slits och går sönder. I trasiga kärl bildas så kallad plack och om placken inflammeras och spricker resulterar det i att blodet levrar sig och det bildas en blodpropp. Hjärtat måste jobba hårdare vilket resulterar i att hjärtmuskeln blir stel och förtjockad och får svårt att slappna av.

Livsstils-faktorer orsakar

Högt blodtryck är i stor utsträckning en välfärdssjukdom. Övervikt, stress, dåliga matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för mycket stillasittande utan fysisk aktivitet är negativa faktorer.

Sömnen har också betydelse. Flera studier visar att det finns samband mellan högt blodtryck sömnapné.

Sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll när man sover, det kännetecknas ofta av kraftiga snarkningar.

 

God hälsa startar med god nattsömn och för att sova gott är träning det bästa du kan göra. Aktivitet, sömn, blodtryck hänger ihop, det är också därför det finns samlade i våra smarta aktivitetsarmband. Känner man sig trött eller vet med sig att man snarkar är det extra viktigt att kontrollera sitt blodtryck eftersom dålig sömnkvalitet kan orsaka högt blodtryck.

Relativt enkelt att få ner blodtryck

Har man högt blodtryck och känner till det är det relativt enkelt att få ner det till en normal nivå. Behandling med så kallad RAS-blockad är effektiv, beprövad och billig. Metoden avlastar hjärtats arbete genom att minska produktionen av blodtryckshöjande ämnen vilket gör att blodkärlen vidgar sig. RAS-blockaden motverkar att hjärtmuskeln växer och blir förstorad. Läkemedlens kärlvidgande effekt gör det lättare för hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen, det blir mindre ansträngande för hjärtat.

Utöver medicinering har livsstilsförändringar som ökad motion och aktiviteter, mindre stress, minskad alkoholkonsumtion, hälsosamma matvanor och att vara rökfri stor betydelse för blodtrycket.

Ofta rekommenderas bättre levnadsvanor och förändring av livsstil i samband med medicinering mot högt blodtryck.