Insikter

#Wearables

Har du hört talas om wearables, bärbar teknik, men är inte riktigt säker på vad det innebär? Enkelt uttryckt så är "wearables" produkter som är designade för att bäras på kroppen under dygnets timmar. De kan vara integrerade i klädesplagg eller fristående produkter som tex. aktivitetsband och smarta klockor, som nog är den vanligaste gruppen av wearables.

 

I wearables finns sensorer för att registrera olika parametrar som man är intresserad av. Till exempel finns rörelse sensor som används för att räkna steg och mäta sömn. Standard i de flesta wearables är även pulsmätning som använder en PPG sensor. Man lyser på huden med ljus och mäter hur ljuset reflekteras. Med hjälp av algoritmer kan man beräkna puls, blodtryck, syremättnad och blodsocker.

 

Tekniken utvecklas ständigt och i takt med att mer data om sömn, aktiviteter och annat samlas in blir tillverkares möjlighet att nå hög noggrannhet bättre.

#Syremättnad, SpO2

Blodets syremättnad, SpO2, är en bra indikator på ditt allmänna välbefinnande. Värdet ger en indikation på hur väl din kropp tar upp syre och hur mycket som transporteras ut till kroppens alla organ.

Normalvärde för SpO2 är 95-100% och anger den andel av blodets hemoglobin som har full last av syreatomer. Hemoglobin är ett protein som ger blodet dess röda färg och som behövs för att transportera syre till alla organ och för att transportera bort slaggprodukten som koldioxid.

#Dold Syrenbrist

Ganska tidigt in i Covid-19 pandemin upptäckte man patienter som drabbats av dold syrebrist. Man uppmätte nivåer på blodets syremättnad som var direkt farliga men patienterna visade inga tecken på syrebrist.

 

| LÄS MER |

#EKG & Puls

För mätning av hjärtfunktion med wearbels förekommer huvudsakligen två olika tekniker, PPG (fotopletysmografi) och EKG (Elektrokardiografi).

PPG är en metod som belyser huden och som mäter ljusreflektioner som orsakas av blodets transport i vävnaden.

 

EKG är en metod med högsta noggrannhet och används ofta i pulsband för bröst som används vid intensiv träning och hög ansträngning. När man mäter puls med EKG behöver man två kontaktpunkter för att mäta den elektriska aktiviteten i kroppen. För klockor har man vanligtvis en elektrod på klockans undersida som ger kontakt med huden på ena handleden. Den andra kontakten sitter vanligtvis på klockans sida och med den andra handens finger på den kontakten får man en sluten krets som kan mäta elektriska impulser

 

| LÄS MER | >

#Pulsvariabilitet, HRV

Pulsvariabilitet är en biomarkör som ger information om din hälsa. En ökning i HRV visar på bättre återhämtning, en minskning i HRV är tecken på stress och sämre återhämtning. Det är inte alltid så att ett högre HRV är bättre och ett lågt är sämre, men som tumregel gäller att ju högre HRV man har desto bättre fysisk form och förmåga att återhämta sig.

 

| LÄS MER | >

 

#Konditionsträna rätt

Vad är fördelar och nackdelar med lågintensiv träning jämfört med högintensiv? Visste du att elitidrottare lägger 90% av träningstiden på lågintensiva långdistansträning, även de som är aktiva inom en sport med tävlingstider på några minuter. Grundkonditionen är viktig och träningen ger positiva hälsoeffekter. Hur fungerar egentligen aerob och anaerob träning?

 

| LÄS MER | >