Risk för högt blodtryck

Har du kontrollerat ditt blodtryck nyligen? Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar och drabbar många i vuxen ålder utan att man märker några symptom.

 

Det finns flera alternativ för dig som vill ha koll på ditt blodtryck. Man kan vända sig till vården eller apotek och man kan skaffa möjlighet att mäta blodtryck i hemmet. Nu finns smarta aktivitetsband med olika hälsoinriktade funktioner, bland annat blodtrycksmätning.

Högt blodtryck brukar kallas "den tysta sjukdomen" eftersom man inte märker att man har det. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Varannan svensk man i 60-års åldern har ovetandes högt blodtryck, enligt Riksförbundet Hjärt-Lung. Man hänvisar till en studie som gjorts på över 4000 personer, där hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna hade högt blodtryck utan att veta om det.

Man kan vända sig till vården eller apotek för att kolla sitt blodtryck. Men det bästa är om man håller koll på blodtrycket regelbundet och frekvent. Det underlättar om man har möjlighet att göra det själv i hemmet.

 

En vanlig blodtrycksmätare hemma underlättar men kräver ändå ett viss mått av disciplin för att plocka fram och spänna på sig blodtrycksmanschetten.

Vårt alternativ med ett smart armband som kan mäta blodtrycket automatiskt erbjuder en enklare lösningar. Det ger dig även möjlighet att mäta dina aktiviteter som tex promenader, joggingturer etc. viktiga aktiviteter för att hålla dig vid god hälsa.

När kollade du ditt blodtryck senast?

Symptom på högt blodtryck

Armband vs. traditionell blodtrycksmätare

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna i Sverige. Nästan hälften i åldersgruppen 65-85 år har högt blodtryck och mer än var fjärde vuxen beräknas drabbas av högt blodtryck. Den allmänt vedertagna gränsen för normalt blodtryck i Sverige är 140 mmHg för övertrycket och 90 mmHg för undertrycket. Ligger man över det har man högt blodtryck.

 

Omkring 95% av alla fall av högt blodtryck är så kallad "primär hypertoni" vilket innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket.

Primär hypotoni smyger sig på en och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid.

För att mäta sitt blodtryck kan man vända sig till vårdcentraler eller apotek.

Högt blodtryck orsakas av ärftliga anlag och av livsstilsfaktorer som matvanor, alkoholkonsumtion, stress, högt saltintag och övervikt. I vår del av världen är det vanligt att blodtrycket ökar med åldern. Den vanligaste typen av högt blodtryck är att övertrycket ligger över 140 mmHg, men undertrycket normal, under 90 mmHg.

 

Eftersom det är svårt att upptäck högt blodtryck är det en god idé att börja testa sitt blodtryck regelbundet i takt med att man blir äldre. Man kan som sagt vända sig till vårdcentraler eller apotek och rekommendationen är att man ska mäta kontinuerligt och regelbundet. Många föredrar att mäta hemma och det finns gott om traditionella blodtrycksmätare att köpa.

 

Vanliga blodtrycksmätare gör det inte möjligt att mäta kontinuerligt eftersom du måste använda blodtrycksmanschett runt armen som är ansluten till själva blodtrycksmätaren med en slang. Med vårt smarta armband kan du däremot automatiskt mäta blodtrycket under hela dygnet och samla statistik i en mobilapp.

Armband med blodtrycksmätning är ett bra komplement till traditionell blodtrycksmätning med blodtrycks-manschett som du trär på armen vid mätning. Just faktum att du inte behöver en manschett, gör det mycket enklare att mäta med aktivitetsbandet, du kan göra det mer regelbundet. Armbandet kan du alltid ha på handleden vilket ger dig möjlighet att kolla blodtrycket närhelst du känner behov av det.

 

Alla våra aktivitetsband med blodtrycksmätning har möjlighet att mäta automatiskt. Du kan låta ett aktivitetsband övervaka din puls, ditt blodtryck, syresättningsgraden i blodet mm. Lite olika funktioner finns beroende på modell. När armbandet synkas mot mobiltelefonen överförs all mätvärden via bluetooth till mobilappen. Du får en grafisk presentation över hur de olika vital-parametrarna har varierat under mätperioden sparad och presenterad i appen.

Ett smart armband för din dagliga hälsocheck!

Det är enkelt att hålla lite extra koll på hälsan med ett aktivitetsband. Banden använder PPG, fotopletysmografi, som mäter blodflöde med hjälp av ljus. Blodtryck beräknas med avancerad algoritm och har bra överensstämmelse men inte fullt ut med medicinsk noggrannhet. Mätningar med bandet ska användas som referensvärde och ersätter inte mätning med medicinsk utrustning. Aktivitetsarmbandet bär du bekvämt dygnet runt på handleden och kan närhelst du känner för det, testa hjärtats aktivitet. Främsta fördelen är att du kan samla många värden för jämförelse.

Hälsocheck

Aktivitetsbanden har som standard pulsmätning, steg-räkning & sömnmätning. För den som är extra intresserad av sömnmätning rekommenderas bandet V19, det ger utförlig information om sömn och har även funktioner för att analysera risker för sömnapné.

 

Aktivitetsarmband

Ställ in ditt dagliga mål och låt armbandet hålla reda på hur du matchar det. Det registrerar dina steg och din aktiva tid och beräknar din kaloriförbränning och den sträcka du gått eller sprungit. Ett enkelt men effektivt sätt att hålla motivationen högt för vardagsmotionen.

Risker med högt blodtryck

De är svårt att upptäcka högt blodtryck om man inte regelbundet testar sig. Men även om det inte märks att man har högt blodtryck så ökar riskerna och det blir farligt över tiden att inte åtgärda problemet. Det är framförallt riskerna för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtflimmer men även för sämre blodcirkulation, demens och njursjukdomar.

Det här kan du själv göra för att påverka ditt blodtryck

Om du har konstaterat att du har högt blodtryck bör du konsultera vården för åtgärder. Symptom som illamående, trötthet och huvudvärk kan vara tecken på för högt blodtryck och kan vara ett farligt tillstånd som kräver vård direkt. Tveka inte att kontakta läkare om du har upptäck högt blodtryck och känner symptomen.

Men rekommendationen är att välja en sund livsstil  redan innan du drabbas av högt blodtryck för att minska risken att hamna i ett akut tillstånd. Här är viktigaste reglerna att tänka på:

Smart band mäter fler hälsoparametrar

Blodets syremättnad, SpO2

SpO2 är syrgasmättnad i blodet mätt med pulsoximeter. Syre är en förutsättning för livet och en ung frisk människa har cirka 97% syremättnad. Blodet transporterar syre med hjälp av hemoglobinmolekyler som finns i röda blodkroppar. Varje hemoglobinmolekyl kan bära 4 syreatomer. SpO2 är ett mått på hur mycket syre som finns i blodet i kroppens artärer. Det anger procentandelen av hemoglobinet som bär full last, 4 syreatomer.

Bra syresättning av blodet är viktigt för att musklerna ska få den energi de behöver, vilket ökar vid fysisk ansträngning. Normalt ligger värdet mellan 95% och 100%.

 

Hälsoarmband är inte medicinskt klassad utrustning och ska ej användas för att diagnostisera eller övervaka ett patologiskt tillstånd.

Syremättnad är något som kontrolleras rutinmässigt i medicinsk undersökning för att kontrollera personens vital parametrar. Man kontrollerar puls, andning, kroppstemperatur, syremättnad, blodtryck, mm.

 

Att bara kontrollera puls ger inte tillräcklig information för att bedöma tillstånd. Pulsen kan variera av förklarliga skäl. En vältränad person kan ha normal vilopuls på 40 bpm, en bebis på 100-190 bpm. Olika tillstånd kan göra att pulsfrekvensen avviker från det som är normalt för situationen.

 

Att mäta sin syremättnad i kombination med puls, blodtryck och andningsfrekvens ger en bättre helhetsbild och kan fungera som en tidig varningssignal om något tillstånd utöver normalt inträffar.

Goda matvanor är en grundpelare för att upprätthålla god hälsa. Anledningen till att vi äter är för att kroppen behöver energi och näring för att fungera. Men tyvärr har de flesta av oss en tendens att mer eller mindre ofta belöna oss själva med onyttig mat som vi upplever som god. Skräpmat kan bidar till att försämra hälsa. Övervikt och fetma ökar risken för högt blodtryck, diabetes 2 och belastningsskador i leder.  Det finns många tips och råd om vad man bör äta och vilken positiv effekt olika ämnen har. Allt är dock inte vetenskapligt visat och man får ibland sålla efter eget förstånd vad man väljer att tro på. Mörk choklad sägs göra blodkärlen mer elastiska, kaffe leda till att blodkärlen drar ihop sig och höjer effekten av stress. Däremot sägs grönt te som innehåller hibiskus kunna sänka blodtrycket. Antioxidanter som finns naturligt i vegetabiliska oljor, fet fisk och nötter ska kunna bidra till att sänka blodtrycket. Även mat med kalium lär vara bra, bananer, russin, tomater, melon, mm.

Hur stor påverkan saltet i maten har på blodtrycket är omdiskuterat, men i kostråd för att sänka blodtrycket brukar ingå att äta mindre salt. Som med mycket varierar det mellan personer hur stor betydelse det har.

4 Aktiv Livsstil

Aktiv Livsstil; Rör på dig, promenera, cykla, gå på gym eller träna hemma. Välj det som passar dig och som gör det enkelt för dig att röra dig regelbundet. Träning och motion ska inte vara en bestraffning och en plåga. Tycker du om att träffa människor kan tex Friskis & Svettis med gruppträningar vara ett bra tips. Men det finns hur många sätt som helst att motionera och röra sig på. Försök hitta vardagsmotionen, den som du får gratis av att tex ta en promenad istället för bilen till affären, eller av att gå sista sträckan till jobbet istället för att vänta på en anslutningsbuss. Kom ihåg att motion och behovet av att röra sig är livslångt, det räcker inte att enbart intensivträna inför badsäsongen.

4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol

Alkohols effekt på blodtrycket är komplext och olika för olika individer. Vissa påstår att en liten mängd alkohol varje dag kan leda till att sänka blodtrycket, andra att även en liten mängd alkohol kan vara skadlig för personer med högt blodtryck. För personer med hög alkoholkonsumtion och högt blodtryck visar studier att blodtrycket sänks genom att minska den dagliga alkoholkonsumtionen.

4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol
4 Aktiv Livsstil 4 Hälsosam mat 4 Måttfull med alkohol