Aktivitet & Hälsa

Aktivitet och hälsa handlar mycket om att röra på sig, träna styrka, motionera och ha goda kostvanor. Tillsammans med det behövs ordentlig återhämtning med sömn och vila. Allt hänger ihop och ger goda förutsättningar för god livskvalitet. Vi är alla individer med olika förutsättningar men är till syvene och sist personligt ansvariga för att göra det bästa av vår tillvaro och att ta hand om vår personliga hälsa. Vi triggas och motiveras av olika saker eller händelser. Digilives filosofi är att man kan motivera sig till förbättringar om man kan mäta sina egna resultat och värden. Det blir lättare att anstränga sig lite mer för den goda sakens skull om man kan mäta resultatet. Strävan att nå förbättringar måste balanseras med tålamod och uthållighet, förändringar kan ta tid. Vi erbjuder wearables och gadgets som hjälper dig mäta, spara och analysera dina aktiviteter och din hälsa.

Pulsvariabilitet HRV

HRV, Heart Rate Variability, heter på svenska hjärtvariabilitet eller pulsvariabilitet. HRV används för att bedöma hjärtats förmåga att anpassa sig i det autonoma nervsystemet. Förmågan är vital för hälsa och fysisk. Indikatorn används inom idrott för att diagnostisera överträning och kan indikera hög stressnivå med dålig förmåga till avslappning och återhämtning. .

LÄS MER 4

Blodtryck

Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar. Så mycket som hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i 60-års åldern drabbas ovetande av högt blodtryck. Det kallas för den tysta sjukdomen eftersom man inte märker att man har högt blodtryck. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt.

 

LÄS MER 4

Vad är HRV?

Det är normalt att två hjärtslag efter varandra aldrig är exakt lika varandra i kraft, tid och längd mellan hjärtslagen. Ett normalt hjärta slår inte med exakt jämna intervaller. Tiden mellan hjärtslag varierar med millisekunder. En puls på 60 slag i minuten innebär inte att det är exakt  en sekund mellan varje slag. Variationen benämns HRV eller pulsvariabilitet. För att registrera HRV med EKG, mäter man tiden mellan efterföljande R-R intervallet i EKG-kurvan. I aktivitetsband där man mäter HRV under sömnperioden på dygnet använder man vanligtvis fotopletysmografi (PPG) som känner av pulsen optiskt genom att mäta blodflöde i kroppen och beräknar intervallen mellan slagen (IBI, Inter Beat Interval).

 

 

HRV, Heart Rate Variability, som på svenska benämns hjärtvariabilitet eller pulsvariabilitet, används för att bedöma hjärtats anpassningsförmåga i det autonoma nervsystemet. HRV/pulsvariabiliteten påverkas av andning, träning, hormonella reaktioner, metabola och kognitiva processer, stress och återhämtning. Den regleras av det autonoma nervsystemet med dess sympatiska och parasympatiska delar. Den sympatiska delen är stressystemet, som gör oss beredda att prestera för att möta olika utmaningar. Den parasympatiska delen karakteriseras som vilo- och matsmältningssystem och gör att kroppen kan varva ner och återhämta sig. Den sympatiska delen aktiverar produktionen av stresshormon som ökar takten och styrkan i hjärtsammandragningarna, samt minskar pulsvariabiliteten. Och omvänt så saktar det parasympatiska systemet ner pulsen och ökar pulsvariabiliteten för att återställa kroppen i ett stabilt tillstånd. Detta är ett naturligt samspel mellan de två systemen.

Vad är ett bra HRV?

En vältränad person har högt HRV i vila och lågt vid fysisk ansträngning. Arbetspuls har lägre HRV än vilopuls. HRV påverkas av allmäntillståndet och styrs av det autonoma nervsystemets båda delar, det sympatiska och parasympatiska systemet. När tillståndet är normalt och balansen mellan de båda systemen fungerar får man den normala pulsvariabiliteten, men HRV kan indikera om systemen inte är i balans. Exempelvis stressade personer, äldre och sjuka har lägre HRV i vila. Mycket träning kan rubba balansen mellan nervsystemen med konsekvensen att variationen mellan pulsslagen blir mindre. Men låg HRV betyder inte automatiskt att man är sjuk. Efter en hård träningsvecka kan man ha mindre variabilitet som ett resultat av att man just tränat hårt.

HRV är främst intressant att studera över längre tid eftersom det påverkas av andning, träning, hormonella reaktioner, metabola och kognitiva processer, stress och återhämtning.

 

Andning påverkar HRV. Vid inandning slår hjärtat lite snabbare än vid utandning, det betyder att hjärtslagen korrelerar med andningen. Det finns även samband mellan högt blodtryck och HRV. Blodtrycket rör sig hela tiden upp och ned. Trycket ökar och minskar som en konsekvens av det behov som finns av blodtillförsel och transport av substanser till kroppens alla delar via blodomloppet. Blodtrycket sköts av det autonoma nervsystemet som har till uppgift att snabbt kunna höja blodtrycket när behov finns. Reglering sker under varje ögonblick för att hålla trycket på lämplig nivå. Pulsvariabiliteten, HRV, speglar aktivitet i det autonoma nervsystemet. När trycket är högt i artärerna måste hjärtat jobba hårdare än vanligt för att cirkulera blodet vilket påverkar HRV. Det finns åsikter om att HRV minskar hos personer med högt blodtryck och att lägre HRV ökar risken för att utveckla högt blodtryck.

 

Mät HRV med aktivitetsband

Aktivitetsband ID.1

Läs mer

Hälsoklocka ID.2

Läs mer

Högt Blodtryck

Högt blodtryck är en av våra folksjukdomar och drabbar många i vuxen ålder. Så mycket som hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor i 60-års åldern lider av högt blodtryck utan att veta om det! Det kallas för den tysta sjukdomen eftersom man inte märker att man har högt blodtryck. Dessvärre orsakar högt blodtryck skador i kroppen och ökar risken för stroke, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtinfarkt. Att regelbundet kontrollera sitt blodtryck är därför en god idé. Man kan göra det enkelt och ju enklare desto större sannolikhet att man över tid klarar att sköta det regelbundet.

Kontrollera blodtrycket

För att kolla sitt blodtryck kan man vända sig till en vårdinrättning eller ett apotek och det finns stort utbud av blodtrycksmätare att använda i hemmet.  Det bästa är om man själv har möjlighet att regelbundet och frekvent mäta sitt blodtryck. En egen blodtrycksmätare hemma gör det lätt att mäta själv.

Vi har ett utbud av wearables som kan mäta och spara värden för blodtrycket. En fördel med att använda aktivitetsband är att mätningar kan göras automatiskt och att du får historik samlat i en mobilapp. Aktivitetsbanden är ej medicinskt klassad utrustning men fungerar för att ge referensvärden över tiden.

 

När du vänder dig till vården, oavsett anledning, brukar man rutinmässigt kontrollera blodtryck. Det är inte alltid som mätresultaten följs upp. Många gånger konstaterar man högt blodtryck för sent, när en person kommer i kontakt med akutsjukvård efter att ha utvecklat någon följdsjukdom. Har man vid något eller några tillfällen fått höra att blodtrycket är högt, bör man ha en egen blodtrycksmätare hemma och föra dagbok, eller spara mätvärden i mobilapp. Om man känner till att man har högt blodtryck går det relativt enkelt att få ner det på en normal nivå.

 

 

Högt blodtryck sliter kärlen

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna i Sverige. Nästan hälften i åldersgruppen 65-85 år har högt blodtryck och mer än var fjärde vuxen beräknas drabbas av högt blodtryck.

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg och anges i två tal tex 120/75, det första talet är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Det andra kallas undertryckt och är när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Den allmänt vedertagna gränsen för normalt blodtryck i Sverige är 140 mmHg för övertrycket och 90 mmHg för undertrycket. Ligger man över det har man högt blodtryck.

 

Omkring 95% av alla fall av högt blodtryck är så kallad "primär hypertoni" vilket innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket. Primär hypotoni smyger sig på en och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid.

Högt blodtryck orsakas av ärftliga anlag och av livsstilsfaktorer som matvanor, alkoholkonsumtion, stress, högt saltintag och övervikt. Det är vanligt att blodtrycket ökar med åldern. Den vanligaste typen av högt blodtryck är att övertrycket ligger över 140 mmHg, men undertrycket normal, under 90 mmHg.

 

Vid högt blodtryck pumpas blodet i för hög fart vilket nöter på kärlen i kurvorna. Den viktiga insidan av blodkärlen slits och går sönder. I trasiga kärl bildas så kallad plack och om placken inflammeras och spricker resulterar det i att blodet levrar sig och det bildas en blodpropp. Hjärtat måste jobba hårdare vilket resulterar i att hjärtmuskeln blir stel och förtjockad och får svårt att slappna av.

Livsstil

Högt blodtryck är i stor utsträckning en välfärdssjukdom. Övervikt, stress, dåliga matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för mycket stillasittande utan fysisk aktivitet är negativa faktorer.

Sömnen har också betydelse. Flera studier visar att det finns samband mellan högt blodtryck sömnapné.

Sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll när man sover, det kännetecknas ofta av kraftiga snarkningar.

 

God hälsa startar med god nattsömn och för att sova gott är träning det bästa du kan göra. Aktivitet, sömn, blodtryck hänger ihop, det är också därför det finns samlade i våra smarta aktivitetsarmband. Känner man sig trött eller vet med sig att man snarkar är det extra viktigt att kontrollera sitt blodtryck eftersom dålig sömnkvalitet kan orsaka högt blodtryck.

Att sänka blodtryck

Har man högt blodtryck och känner till det är det relativt enkelt att få ner det till en normal nivå. Behandling med så kallad RAS-blockad är effektiv, beprövad och billig. Metoden avlastar hjärtats arbete genom att minska produktionen av blodtryckshöjande ämnen vilket gör att blodkärlen vidgar sig. RAS-blockaden motverkar att hjärtmuskeln växer och blir förstorad. Läkemedlens kärlvidgande effekt gör det lättare för hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen, det blir mindre ansträngande för hjärtat.

Utöver medicinering har livsstilsförändringar som ökad motion och aktiviteter, mindre stress, minskad alkoholkonsumtion, hälsosamma matvanor och att vara rökfri stor betydelse för blodtrycket.

Ofta rekommenderas bättre levnadsvanor och förändring av livsstil i samband med medicinering mot högt blodtryck.

Aktivitetsband & blodtryck

En traditionell blodtrycksmätare använder en blodtrycksmanchett som pumpas upp för att strypa blodflödet i armen när man testar blodtrycket. En bra blodtrycksmätare ger bra noggrannhet om man använder den rätt, men det går ju inte av praktiska skäl att mäta sitt blodtryck dygnet runt med en sådan anordning.

Aktivitetsband använder optisk mätning av blodflöde i vävnad. Med algoritmer kan man beräkna puls, blodtryck och syremättnad. Metoden går ut på att man lyser på armen med LED ljus och mäter reflekterande ljus. Den gör att det går att mäta automatiskt dygnet runt.

LÄS MER 4
LÄS MER 4