beställ | fraktfritt | betalning

Smarta armband för hälsan!

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna i Sverige. Nästan hälften i åldersgruppen 65-85 år har högt blodtryck och mer än var fjärde vuxen beräknas drabbas av högt blodtryck. Den allmänt vedertagna gränsen för normalt blodtryck i Sverige är 140/90 mmHg. Ligger man över det har man högt blodtryck.

 

Omkring 95% av alla fall av högt blodtryck är så kallad "primär hypertoni" vilket innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket.

Primär hypotoni smyger sig på en och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid.

 

I vår del av världen är det vanligt att blodtrycket ökar med åldern. Den vanligaste typen av högt blodtryck är att övertrycket ligger över 140 mmHg, men undertrycket normal, under 90 mmHg.

 

Högt blodtryck orsakas av ärftliga anlag och av livsstilsfaktorer som matvanor, alkoholkonsumtion, stress, högt saltintag och övervikt.

Hälsoarmband med funktioner för att kolla blodtryck, puls och andra parametrar tillsammans med dina aktiviteter är en billig och enkel lösning för en översiktlig koll.

kolla & beställ | fraktfritt | vårt sortiment av hälsoarmband här >

Ett smart armband för din dagliga hälsocheck!

Det är enkelt att hålla lite extra kolla på hälsan med det här aktivitetsarmbandet. Blodtryckssensor mäter blodtrycket utan att du behöver sätta en blodtrycksmanschett på armen. Aktivitetsarmbandet bär du bekvämt dygnet runt på handleden och kan närhelst du känner för det, testa hjärtats aktivitet.

Ställ in ditt dagliga mål och låt armbandet hålla reda på hur du matchar det. Det registrerar dina steg och din aktiva tid och beräknar din kaloriförbränning och den sträcka du gått eller sprungit. Ett enkelt men effektivt sätt att hålla motivationen högt för vardagsmotionen.

Aktivitetsarmband

Hälsocheck

Det här armbandet har förutom pulsmätning, steg-räkning & sömnmätning lite mer avancerade funktioner för att hålla koll på hjärtat. Q-serien mäter dessutom blodtryck, blodets syremättnad och andningsfrekvens. Armbandet har inbyggt laddningsbart batteri som stoppar för 1 veckas normal användning utan laddning. Det registrerar automatiskt steg och sömn och kalkylerar kaloriförbrukning och sträcka. Du kan aktivera armbandets detaljerade mätning för promenader och joggingturer och du kan även använda appen i mobiltelefon för GPS-spårning av rundan.

Armband vs. traditionell blodtrycksmätare

Armbandet med blodtrycksmätning är ett bra alternativ till en traditionell blodtrycksmätare med blodtrycks-manschett som du trär på armen vid mätning. Just faktum att du inte behöver en manschett, gör det mycket enklare att mäta med hälsoarmbandet, du kan göra det mer regelbundet. Armbandet kan du alltid ha på handleden vilket ger dig möjlighet att kolla blodtrycket närhelst du känner behov av det.

Med Digilive Q-serie Hälsoarmband kan du låta bandet automatiskt övervaka din puls, ditt blodtryck, syresättningsgraden i blodet och andningsfrekvens. När armbandet synkas mot mobiltelefonen överförs all mätdata via bluetooth till mobilappen. I appen kan du ställa in mellan vilka klockslag armbandet ska automatiskt mäta. Du kan välja hela dygnet eller mellan bestämda klockslag. Du får en kurva över hur de olika vital-parametrarna har varierat under mätperioden sparad och presenterad i appen.

Digilive Q-serie Hälsoarmband med färgskärm hjälper dig hålla koll på puls, blodtryck, syresättning av blodet, andningsfrekvens & sömn.

Skärmbilderna ovan visar detaljerad information om aktiviteter från mobilapp till Digilive Hälsoarmband i Q- och R-serien

Blodets syremättnad, SpO2

SpO2 är syrgasmättnad i blodet mätt med pulsoximetri. Syre är en förutsättning för livet och en ung frisk människa har cirka 97% syremättnad. Blodet transporterar syre med hjälp av hemoglobinmolekyler som finns i röda blodkroppar. Varje hemoglobinmolekyl kan bära 4 syreatomer. SpO2 är ett mått på hur mycket syre som finns i blodet i kroppens artärer. Det anger procentandelen av hemoglobinet som bär full last, 4 syreatomer.

Bra syresättning av blodet är viktigt för att musklerna ska få den energi de behöver, vilket ökar vid fysisk ansträngning. Normalt ligger värdet mellan 95% och 100%.

 

Hälsoarmband är inte medicinskt klassad utrustning och ska ej användas för att diagnostisera eller övervaka ett patologiskt tillstånd.

Syremättnad är något som kontrolleras rutinmässigt i medicinsk undersökning för att kontrollera personens vital parametrar. Man kontrollerar puls, andning, kroppstemperatur, syremättnad, blodtryck, mm.

 

Att bara kontrollera puls ger inte tillräcklig information för att bedöma tillstånd. Pulsen kan variera av förklarliga skäl. En vältränad person kan ha normal vilopuls på 40 bpm, en bebis på 100-190 bpm. Olika tillstånd kan göra att pulsfrekvensen avviker från det som är normalt för situationen.

 

Att mäta sin syremättnad i kombination med puls, blodtryck och andningsfrekvens ger en bättre helhetsbild och kan fungera som en tidig varningssignal om något tillstånd utöver normalt inträffar.

Digilive AB

Press

Digilive AB is a private hold company, specialized in the go-to-market process for new products and brands.  We have extended experiance to work with high tech products in the early phase of product life cykle. More about it..